เราควรไหว้พระสงฆ์ไหม?

posted on 05 Sep 2008 08:51 by akkarakitt in Dharma

พอดีไปโต๋เต๋ที่เอ็นทรี่หนึ่งในฮอตโพสต์ ได้พบข้อความเม้นท์มาอันหนึ่ง น่าสนใจดี เลยคลิ๊ก ขออนุญาตเอามาขึ้นเอ็นทรี่ใหม่ (ขอขอบคุณ เจ้าของเม้นท์ จุดประกาย) เม้นท์ดังกล่าวหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ


ผมเป็นพุทธที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดา...
แต่ผมเชื่อเรื่องกรรม
เคยมีคนคิดแบบผมไหมว่า
ทำไมเราต้องไหว้พระสงฆ์
เพียงเพราะเขาถือศีลมากกว่าเราแค่นั้นนะหรือ

เฮ้อ..บ่นไำปเหมือนว่าเราเป็นพวกนอกรีตเลย

 

เห็นแล้วก็คันนิ้ว อยากเม้นท์ตอบเขาเหมือนกัน แต่คิดแล้ว มันคงยาวมาก และคงไปสร้างความรำคาญให้กับเจ้าของเอ็นทรี่ เลยเอามาเขียนในพื้นที่ส่วนตัวดีกว่า

ความจริง ตั้งแต่ข้าพเจ้าบวชมา ข้าพเจ้าไม่เคยชื่นชอบให้ใครมาไหว้เลยครับ เพราะข้าพเจ้าบวชเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้น มิใช่บวชมาเพื่อให้คนมาสรรเสริญบูชา หรือกราบไหว้

ยิ่งพอได้ศึกษา พระพุทธศาสนา มากเข้า ก็ยิ่งรู้สึกสยองกับการถูกไหว้ เพราะพระนี่ตกนรก ก็ตอนเขากราบไหว้นี่แล ฉะนั้น ถ้ามีใครมากราบข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกำหนดจิต นึกตั้งพระพุทธรูปไว้บนหัว แล้วคิดเสียว่า เขากราบพระพุทธรูปบนหัวข้าพเจ้า หรือไม่ก็กราบเครื่องแบบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนา

ไอ้พระนอกรีตอย่างข้าพเจ้า ยังไม่สมควรแก่การกราบไหว้

ประการแรก น่าชื่นชมกับเจ้าของเม้นท์ครับ ท่านมาถูกทางแล้ว ถ้าท่านมีโอกาสได้เรียนธรรมศึกษา จะ