ช่วงนี้เริ่มหมดมุก ต้องขุดเอางานเก่า ๆ ขึ้นมาอู๊พซ์<---ใช้ถูกความหมายป่าวฟระ ไปพลาง ๆ มาเริ่มกันด้วยคำแนะนำของผู้มีอุปการคุณติดตามกันมาตั้งแต่เพิ่งตั้งไข่สมัยเพิ่งรู้จักบล็อกใหม่ ๆ ๒ ท่าน ท่านแรกชอบฟังธรรมบท ยังไม่ได้ค้น เอาธรรมนิยายของ อ.วศิน ไปฟังกันเพลิน ๆ ก่อน ท่านหลังแนะให้เอาซาวด์แทร็กขึ้นมาไว้ข้างบน อะ...จาดไห้

ตอนที่แล้ว ว่ากันมาถึงที่ลงมาจากการขึ้นดอย สัมผัสชีวิตชาวเขาครั้งแรก ลงมาทำหนังสือชี้ชวนให้มาสร้างบุญสร้างกุศลกัน ตอนที่ ๔ นี้ ลองไปติดตามกันครับว่า หลังจากได้รับของบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่ง ก็บินคู่เหิรลมไปกับพระเพื่อนนักเรียนประถมมัธยม ที่มาเจอกันโดยบังเอิญที่วัดท่าซุง กระเตงกันระหกระเหินขึ้นดอยไป ดังนี้

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐

เจริญพร ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย,

ดูก่อน ท่านผู้เจริญทั้งหลาย อาตมาไม่รู