นิทานรักชาติ ตอนที่ ๑

posted on 18 Oct 2008 09:59 by akkarakitt in Experience

สมัยหนึ่งข้าพเจ้าออกไปแล่นแต้ ณ สหรัฐ ประเทศ คลุกคลีตีโมงกับคนสหรัฐระดับล่าง หรือที่เราเรียกกันว่า ฝรั่งขี้นก นั่นแล ทั้งนี้ ก็เพราะไปพักอาศัยใน youth hostel คล้าย ๆ หอพักเยาวชน อะไรเทือกนั้นแล ค่่าพักคืนละไม่กี่ร้อย นอนแบบดอร์ม ก็คือนอนรวม ห้องน้ำรวม เตียง ๒ ชั้น มีขนมปังกรอบ ให้กินรองท้องเป็นอาหารเช้า มีห้องดูทีวีรวม ๆ กันที่หนึ่ง มีห้องครัวให้ซื้ออาหารมาทำเอง มีตู้เย็นรวมให้ใช้ ซึ่งบางที ของที่ซื้อมาแช่ ก็มีหายไปบ้าง

ประสานักเดินทาง ก็ต้องมีการเจรจาพาที เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ไฉนเขาถึงได้มาพักที่นี้ เขามาจากไหน ทำอะไร ชอบอะไรเป็นพิเศษ ฯลฯ รวมความว่า ก็ทำความรู้จัก แบ่งปันกับเพื่อนต่างชาตินั่นแล

สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้จากบทสนทนา คือ เขาออกจะภูมิใจให้ความเป็นอเมริกันมาก และความภูมิใจในชนชาติของตนนี่เอง ที่นำมาซึ่งความรักชาติ

ย้อนมาดูการ์ตูนญี่ปุ่น การ์ตูนยอดมนุษย์หลาย ๆ เรื่อง จักมีประเทศญี่ปุ่น เป็นฉาก บางทีก็ถูกโจมตี จากมนุษย์ต่างดาว จากภัยอันตรายต่าง ๆ ซึ่งก็จะมาโจมตีประเทศญี่ปุ่นก่อน ราวกับประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางของโลก

แนวความคิดนี้ถูกถ่ายทอดจากคนญี่ปุ่น รุ่นสู่รุ่นว่า ประเทศญี่ปุ่น คือ สุดยอ