นิทานรักชาติ ตอนที่ ๑

posted on 18 Oct 2008 09:59 by akkarakitt in Experience

สมัยหนึ่งข้าพเจ้าออกไปแล่นแต้ ณ สหรัฐ ประเทศ คลุกคลีตีโมงกับคนสหรัฐระดับล่าง หรือที่เราเรียกกันว่า ฝรั่งขี้นก นั่นแล ทั้งนี้ ก็เพราะไปพักอาศัยใน youth hostel คล้าย ๆ หอพักเยาวชน อะไรเทือกนั้นแล ค่่าพักคืนละไม่กี่ร้อย นอนแบบดอร์ม ก็คือนอนรวม ห้องน้ำรวม เตียง ๒ ชั้น มีขนมปังกรอบ ให้กินรองท้องเป็นอาหารเช้า มีห้องดูทีวีรวม ๆ กันที่หนึ่ง มีห้อง