ปลายพุทธศักราช ๒๕๔๙ ข้าพเจ้าพระอัครกิตติ์ ธมฺมสโร ได้ออกติดตามพระครูสุวีรธรรมานุยุต (ครูบาอินสม สุวีโร) เจ้าคณะอำเภอสบเมย ไปเยี่ยมชาวเขา โดยบังเอิญ ด้วยเข้าใจว่า จักได้ติดตามครูบาเดินธุดงค์เข้าป่าลึก ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนการธุดงค์เดี่ยวจริง ในอนาคต แท้จริงเป็นการจัดพิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์สืบชาตาตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ครูบาอินสม เคยธุดงค์ไปถึง ตั้งแต่สมัยเป็นสามเณร ติดตามครูบาผาผ่า ซึ่งตามปกติครูบาอินสมเดินทางเข้าไปเยี่ยมชาวเขาทุกปี แต่ระยะหลังสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง จึงไม่ได้ไปโปรดญาติโยมมาเป็นเวลา ๖ ปีแล้ว

 

ครูบาอินสม

 

การเดินทางครั้งนั้น ได้ไปพบชาวเขา มีความเป็นอยู่ลำบากยากแค้น ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค พื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิต มีโรคระบาด ขาดสุขอนามัย หน่วยงานด้านสุขภาพ ขาดแคลนยารักษาโรค นักเรียนขาดอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ถนนหนทางไปมาลำบากมาก จึงริเริ่มโครงการรวบรวมสิ่งของ เพื่อให้การช่วยเหลือชาวเขาผู้ยากไร้ ด้วยการส่งจดหมายบอกบุญไปยังเพื่อนฝูง ระดับมหาวิทยาลัย รวบรวมข้าวของบริจาคอยู่ ๓ เดือน ได้ของบริจาคมาจำนวนหนึ่ง ประเภทเสื้อผ้า ยา อาหารแห้ง แล้วจึงได้นำขึ้นไปแจกด้วยตนเอง ด้วยต้องการให้แน่ใจว่า ของบริจาคถึงมือผู้ยากไร้อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

การกลับมาเยือน ชาวเขา ครั้งที่ ๒ ราวเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ด้วยการติดตามครูบาอินสมมา เช่นเคย พร้อมด้วยข้าวของ ธารน้ำใจจากชาวกรุงเทพฯ จำนวน ๖ ลัง เหมือนบุญจะหนุนนำ ให้ได้สร้างกุศลมากยิ่งขึ้น จึงได้กลับมาพบกับ การบวชชาวเขาภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา หลังจากแจกของอุปโภคบริโภคแล้ว ข้าพเจ้าจึงอยู่ช่วยงานบวชชาวเขาต่ออีกหลายวัน ได้ทำอาหารเลี้ยงน้องสามเณร-พราหมณ์ และได้มีโอกาสสอนหนังสือเด็กชาวเขาด้วย

 

 

   

 

 

กลับจากแม่ฮ่องสอนในคราวนั้นแล้ว ได้ทราบถึง ผลเสียของการไม่รู้พระปริยัติธรรม อันส่งผลให้ไม่สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวเขา และบุคคลทั่วไป ได้ดีเท่าที่ควร จึงตัดสินใจเข้าสังกัดวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครฯ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม จักได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง แ่ม่นยำ

ประกอบกับช่วงนั้น เป็นช่วงฤดูฝน ถนนบนดอยจะมีสภาพเป็นโคลน แม้จะหาของบริจาค มาได้มากสักเท่าไหร่ ก็ไม่สามารถขนส่งขึ้นไปได้ ทั้งเป็นช่วงเข้าพรรษา ไม่เหมาะแก่การทำงาน ซึ่งต้องมีการเดินทางไปมาอยู่เป็นประจำ จึงยุุติบทบาทการช่วยเหลือลงชั่วคราว เพื่อเรียนนักธรรมตรี

มาปลายปี ๒๕๕๐ สอบนักธรรมตรีเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ริเริ่มจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค อีกครั้ง โดยได้ส่งจดหมายเชื้อเชิญเพื่อนฝูงมาทำบุญเช่นเคย และหาช่องทางอื่นในการหาของบริจาค เพิ่มเติม โดยได้ไปตั้งกล่องรับบริจาคไว้ที่บ้านอนุสาวรีย์ สถานที่รับแขกของ พระครูธรรมธรเ่ล็ก สุธมฺมปญฺโญ และ บ้านตลิ่งชัน สถานที่รับแขกของ พระสมปอง สุธมฺมจิตโต ปรากฏว่า ได้รับการสนับสนุนอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง จากลูกศิษย์ลูกหา ของพระราชพรหมยานเถระ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ทำให้ได้ของบริจาคจำนวนถึง ๒๑ ลัง และได้เชิญชวนญาติโยมให้ไปทำอาหารเลี้ยงชาวเขาด้วยกัน

 

 

 


 

ในการนี้ ก็ได้รับการอนุเคราะห์ จากโยมคุณแม่ของข้าพเจ้าเอง บริจาคเกลือมาจำนวน ๔ ตัน พร้อมค่าขนส่ง โยมพี่ชายไปช่วยขับรถ โยมอังคนา ปราโมทย์พิภพ เจ้าภาพใหญ่ในการเลี้ยงอาหารชาวเขา หลวงพี่ตือ หลวงพี่ภูมิ หลวงพี่เจริญ หลวงพี่เอ โยมนิกร และอื่น ๆ ได้ยกคณะกันขึ้นไป ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงชาวเขา และแจกของช่วยเหลือ ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมา

 

 

 

เกลือจำนวน ๔ ตัน

ถ่ายรูปหมู

 

 

จากการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาโดยทั่วไป ทำให้ทราบว่า เขาเหล่านั้น เป็นผู้มีศีลธรรมดี สมควรได้รับความช่วยเหลือ และมีความงามที่หาได้ยาก ในชีวิตคนเมือง ดังนี้

๑. ชาวเขาไม่โลภ ไม่มักมาก ไม่สะสม ตามธรรมดาของการนำของไปแจก จริยาของผู้มีความโลภ จะสังเกตุได้ไม่ยาก จะมีพฤติกรรมเห็นแก่ได้ เข้ายื้อแย่งสิ่งของ ได้แค่นี้ไม่พอ จะเอาอีก จะเอาเพิ่ม ข้าพเจ้าไม่เห็นพฤติกรรมเช่นนี้ ในหมู่ชาวเขา บอกเขาอย่างไร ก็จัดการอย่างนั้น ให้แยกเสื้อผ้าผู้ใหญ่ชาย หญิง เด็กชาย หญิง จัดเป็นกอง ๆ ใช้วิธีจับสลากแบ่งของกัน เพื่อความยุติธรรม หรือการนำไปให้ผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้รับความร่วมมือจาก อบต. อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี พ่อบ้านก็นำไปแจกให้ลูกบ้าน อย่างยุติธรรม

อีกประการหนึ่ง จากการนำอาหารไปเลี้ยง แม้ว่าชาวเขาจะเอร็ดอร่อยกันมาก (เครื่องก๋วยเตี๋ยวครบสูตรเต็มที่) และก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารรสเลิศ สำหรับเขา ไม่รู้ว่า จักได้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อย ๆ อย่างนี้อีกเมื่อไหร่ แต่ไม่เห็นมีผู้ใดสักคนเดียว นำอาหารที่เลี้ยง กลับไปกินต่อที่บ้าน แสดงให้เห็นว่า เขาทั้งหลายรู้จัก "พอ" อิ่มแล้วก็พอ ไม่สะสมอาหาร ไม่โลภมาก นับเป็นความงามอย่างยิ่ง

 

 

click to comment

รูปชามก๋วยเตี๋ยวที่ีส่งคืนมา ยังไม่ได้ล้างนะครับนั่้น 

 

๒. ชาวเขา สมบูรณ์ด้วยศีลข้อ ๓ ในหมู่บ้านจะมีแผงโซล่าร์เซลกันแทบทุกบ้าน ได้ยินว่า เป็นโครงการของในหลวง กฏในหมู่บ้านเขาจะเคร่งครัดมาก ใครผิดประเวณี พ่อบ้านจะไล่ออกจากหมู่บ้านไปเลย แผงโซล่าร์เซลแผงหนึ่ง ผลิตในประเทศไทย ราคาอย่างต่ำก็ ๖-๗ หมื่น ชาวเขาหามื้อกินมื้อ ไม่สามารถหาเงินมาซื้อเองได้แน่นอน ถ้าถูกไล่ออกจากหมู่บ้าน ก็จะต้องเผชิญความยากลำบาก ของการไม่มีไฟฟ้าใช้ และต้องไปตั้งบ้าน ห่างไกลจากชุมชน หนุ่มสาวในหมู่บ้าน จึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย แต่ดั้งเดิมไว้อย่างดี เพราะนอกจากจะถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านแล้ว ยังถูกห้ามเดินผ่านหมู่บ้านด้วยครับ จะเดินผ่าน ต้องเสียผีให้หมู่บ้านครับ เป็นหมู เป็นไก่ หรือแล้วแต่จะตกลง

การถูกรังเกียจเช่นนี้ ไม่ต่างอะไรจากการรังเกียจวรรณะจัณฑาล ของอินเดียเลยครับ นั่นเขารังเกียจกันด้วยชาติกำเนิด ซึ่งไม่ยุติธรรมต่อเด็กที่เกิดมาไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ทว่าที่นี่รังเกียจกันด้วยการละเมิดศีล ซึ่งบุคคลโตแล้ว เจริญแล้ว มีความคิดเป็นของตัวเองแล้ว สามารถเลือกเป็นคนดี หรือคนเลว ได้แล้ว ถ้าจะเลือกเป็นผู้น่ารังเกียจ ด้วยการตามใจตัณหาของตัวเอง ไม่สนใจขนบธรรมเนียมประเพณี ก็สมควรได้รับการประฌาม ลงโทษจากสังคม ยุติธรรมดีแล้ว น่ารับไว้เป็นแบบอย่าง อย่างยิ่ง

๓. เด็กชาวเขา ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ทำวัตรสวดมนต์เป็นประจำ แม้ด้วยความทุรกันดารของพื้นที่ ทำให้ไม่ใคร่มีพระภิกษุเข้าไปจำพรรษาบนดอยนัก แต่ก็มีพระภิกษุจากโครงการ "ธรรมจาริก" ของวัดปากน้ำภาษีเจริญ แวะเวียนเข้าไปให้การอบรม เณร-พราหมณ์ เป็นประจำ สม่ำเสมอ ทุกปี ทำให้เด็ก ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ ในพระธรรมคำสอน ของพระศาสดา เป็นอย่างดี สามารถทำวัตรสวดมนต์ได้เอง อย่างคล่องแคล่ว

มาในปี ๒๕๕๑ นี้ ก็ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ได้รวบรวมเครื่องอุปโภค บริโภค ที่พอจะรวบรวมได้ รวม ๑๑ ลัง ส่วนหนึ่ง จะนำไปแจกพร้อมกับการสำรวจเส้นทาง ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพื่อสำรวจสอบถามสิ่งที่จำเป็น และขาดแคลน  จักได้นำกลับมาบอกบุญ หาของบริจาค แล้วนำขึ้นไปแจกของในปีหน้า ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ในการนี้ หลวงลุงสุพล เลขาเจ้าคณะอำเภอสบเมย (ครูบาอินสม) จะพาไปสำรวจเส้นทาง ตชด. ทางหมู่บ้่านกองก๋อย ใกล้ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ติดชายแดนพม่า

 

 

 
click to comment

 บางส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับมา ส่งขึ้นไปแล้ว

 

ความต้องการพื้นฐานจากการไปแจกของมา ๒ รอบแล้ว มีดังนี้

๑. อาหารแห้ง

๒. เสื้อผ้าเด็ก (เด็กชาวเขาเยอะมากครับ และเสื้อผ้าที่เขาบริจาคกันส่วนใหญ่เป็นของผู้ใหญ่ครับ)

๓. ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว

๔. เครื่องเขียน (ขาดแคลนมาก ๆ เลยครับ สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ได้หมดครับ) หนังสือเรียนประถม มัธยมก็ดีครับ

๕. เครื่องกีฬา (เช่น ลูกฟุตบอล ไม้แบดฯ เป็นต้น)

๖. ยารักษาโรค (ข้าพเจ้ารวบรวมสังฆทานยาได้จำนวนหนึ่ง ราว ๆ ๕๐ กล่องได้ แต่ก็มียาไม่ครบทุกหมวด)

 

ดังนี้แล้วจึงเรียนมาถึงผู้มีจิตศรัทธา ต้องการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ สามารถบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอย จตุปัจจัย ได้ที่

ผู้สนใจทำบุญ สามารถโอนเงิน เข้าบัญชีเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาท่าพระ หมายเลขบัญชี ๐๑-๐๑๑๕-๒๐-๐๘๐๕๔๖-๐ ชื่อบัญชีพระอัครกิตติ์ ธมฺมสโร ส่วนสิ่งของบริจาค ชาวเขาที่ จ.แม่ฮ่องสอน สามารถนำไปฝากไว้ ที่วัดท่าพระ บ้านอนุสาวรีย์ หรือ บ้านตลิ่งชัน หรือบริจาคได้ที่บัญชีเดิม บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้โลตัส เอกมัย-รามอินทรา หมายเลขบัญชี ๐๖๕-๐-๒๑๑๘๕-๗ ชื่อบัญชี น.ส.พรรณสุนีย์ มาลาโรจน์

วัดท่าพระ กุฏิหลวงพ่อบุญเลิศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่ สี่แยกท่าพระ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย ๔

บ้านอนุสาวรีย์ เป็นสถานที่รับแขกของหลวงพี่เล็ก สุธมฺมปญฺโญ วัดท่าขนุน/วัดถ้ำเขาทะลุ/วัดเกาะพระฤๅษี (ดูแลควบ ๓ สำนัก) อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี อยู่บนตึกร้านก๋วยเตี๋ยวเรือติดกับคิวรถตู้ ใต้ทางด่วน ตรงสนามเป้า สามารถถามตำแหน่งแน่นอนได้จากคิวรถตู้ได้เลย ปกติหลวงพี่เล็ก จะมารับแขกทุกวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ต้นเดือนของทุกเดือน ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ถ้าหลวงพี่เล็กไม่อยู่ ส่วนใหญ่ห้องจะปิดไว้

บ้านตลิ่งชัน เป็นสถานที่รับแขกของหลวงพี่สมปอง อยู่พุทธมณฑลสาย ๑ ตรงข้ามสายใต้ใหม่สุด ๆ ขับจากถนนบรมราชชนนีเข้าไป ข้ามสะพานเล็ก ๆ ๒ สะพาน ปากซอยจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวโกเด้ง พอเข้าซอยแล้วจะมีป้ายบอก หลวงพี่สมปอง จะมารับแขกทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๓ ของทุกเดือน ถ้าหลวงพี่สมปองไม่อยู่ จะมีโยมพี่สาวของท่าน ดูแลสถานที่อยู่ เบอร์โทร. ๐๒-๘๘๗-๗๒๔๘ โยมจิตร

เพิ่มเติม สำหรับผู้สนใจบริจาค ที่มีภูมิลำเนา อยู่ใกล้วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

สามารถร่วมบุญได้ที่ พระมหานัธนิติ สุมโน
สำนักงานวัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
โทร 0 3524 2640 , 08 3157 9733 โทรสาร 0 3524 2640 ต่อ 20
อีเมล watyai(at)windowslive(dot)com, mahaoath(at)gmail(dot)com
ถ้าอยู่ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา หรือใกล้เคียง แต่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง

มีบริการพิเศษ ส่งรถตุ๊กตุ๊กประจำตำแหน่งไปรับของได้ถึงที่ 

ขอความสุขสวัสดี จงมีแก่ท่านผู้อ่าน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ทุกประการเทอญ ฯ

edit @ 26 Nov 2008 17:37:47 by Dhammasarokikku

Comment

Comment:

Tweet

น่ารักดีนะ เด็กบำรุงรักษาศาสนา แต่ผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วนะdouble wink
จะเอารูปไปแปะที่ Entry ตัวเองเพื่อรับบริจาค

เหมือนตัวเองโง่ยังไงก็ไม่รู้ค่ะ ทำ link ยังไงก็ไม่มีรูปมาด้วย

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะbig smile

#11 By dowrun happy on 2008-12-14 19:53

สาธุค่ะ Hot! Hot!
Hot! ได้อ่านแล้ว จิตที่ร้อนรุ่มด้วยโทสะจริตจากสถานการณ์บ้านเมืองก็เย็นลงได้เยอะเลย
เฮ้อ....อ่านแล้วอยา่กไปเหนือจัง...กรุงเทพฯมันโหดร้าย
เคยอ่านเรื่องนึง ชาวญี่ปุ่นครอบครัวนึงเป็นอาสาสมัครทำงานเกี่ยวกับชาวเขานี่ละ เขาไปงานศพแล้วก็ใส่เงินช่วยงานไป100นึง ชาวเขาว่าทำไม รวยจัง แค่ 10บาทก็พอ

100นึงของเราอาจว่าน้อยแต่มากของชาวเขาอ่ะเนอะ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่มั้ย

พิมพ์ไรไม่เกี่ยวกันเลยนิ...........question


รับความงามด้วยใจคะ

#9 By Paa orKant on 2008-11-26 10:30

อ้า ต้องรีบตามย้ายลิงค์อย่างที่โยมเจาว่าแล้ว

เพิ่มเติมวิธีการทำบุญ อีกทางเลือกหนึ่ง
สามารถร่วมบุญได้ที่
พระมหานัธนิติ สุมโน
สำนักงานวัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
โทร 0 3524 2640 , 08 3157 9733 โทรสาร 0 3524 2640 ต่อ 20
อีเมล watyai(at)windowslive(dot)com, mahaoath(at)gmail(dot)com
ถ้าอยู่ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา หรือใกล้เคียง แต่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง มีบริการพิเศษ ส่งรถตุ๊กตุ๊กประจำตำแหน่งไปรับของได้ถึงที่
ถ้าจะโอนเงินทางธนาคาร โอนไปที่พระอัครกิตติ์ ตามรายละเอียดในเอ็นทรี่ จะสะดวกกว่า

#8 By mahaoath on 2008-11-26 09:28

เอนทรี่นี้ดูเป็นทางการมากค่ะ ย้าย Link รูปภาพเดิมโปรโมทเดิม มาไว้ที่อันนี้น่าจะดีกว่าเนอะคะท่าน ครบถ้วนดี

#7 By Rinna ♥ on 2008-11-26 03:45

อบอุ่น น่ารักดีคับ big smile

#6 By Shuu Exteen on 2008-11-26 01:25

งามธรรมชาติ...


นมัสการ..
big smile
สาธุ สาธุ
แล้วจะขึ้นไปสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมการเดินทางสร้างบุญครั้งต่อไปเมื่อไรครับ
อีกอย่างโยมอาของกระผมบ้านอยู่ใกล้ ๆ วัดราชสิทธฯ ว่าจะเอาของไปร่วมบุญ ไม่ทราบโทรไปหาท่านหรือยัง
เจริญธรรมครับ

#4 By mahaoath on 2008-11-25 20:55

Hot! Hot! Hot! Hot! open-mounthed smile

#3 By Cotton on 2008-11-25 20:02

สาธุค่ะ big smile

#2 By ตุ้มเป๊ะ on 2008-11-25 19:28

เด็กดอยแก้มแดง..

#1 By on 2008-11-25 17:56

Dhammasarokikku View my profile