เสน่ห์ผ้าเหลือง

posted on 12 Feb 2009 09:20 by akkarakitt in Experience

เมื่อคืนเกิดอาการปวดหลังขึ้นเล็กน้อย ต่อเนื่องมาถึงตอนเช้า ก็เลยคิดทบทวนไป เราไปทำอะไรมาหนอ วันวานก็เป็นวันแห่งการใช้ขันธ์ ๕ อย่างหนักหน่วงอีกวันหนึ่ง ครับ เริ่มตั้งแต่บิณฑบาตไปตามปกติ ว่าจะไปดูคอมฯให้พระที่วัดท่่าพระสักหน่อย ไปพบรายการนอกแผนที่วางไว้ คือ การบริจาคโลหิต ซึ่งหลวงพี่ที่วัดท่าพระเขาบริจาคกันเป็นประจำทุกสามเดือน ส่วนข้าพเจ้าถ้ามีโอกาส หรือนึกได้ ก็บริจาค นึกไม่ได้ หรือลืม ก็ห่างเหินไป

บ่ายจักมีญาติโยมเอาเสื้อกันหนาวมาบริจาค ๑๐๐ ชุด ก็คิดว่า น่าจะแพ็คกระจายเป็นหลาย ๆ กล่อง โดยเสริมของอย่างอื่น รวมลงไปในกล่องหนึ่ง ๆ ด้วย จักได้กระจายน้ำหนักกันไป และของบริจาคจักได้ถึงมือผู้ยากไร้ได้อย่างทั่วถึง มิใช่ไปกระจุกตัวอยู่หมู่บ้านใด หมู่บ้านหนึ่ง ช่วงเช้าก่อนบริจาคเลือด จึงนั่งประกอบกล่องไว้ ๕ กล่อง และเอาของบริจาคที่ญาติโยมเอามาลงไว้ที่วัดท่าพระ รองก้นกล่องไว้ก่อน

ตอนบ่ายก็นัดเจอกับโยมที่บริจาคเสื้อกันหนาวที่วัดราชสิทธาราม ครับ เพื่อบรรจุหีบห่อ ยา เครื่องเขียน หนังสือเรียน และอื่น ๆ ที่มาจากวัดใหญ่ชัยมงคล รวมไปกับเสื้อกันหนาว แพ็คได้ ๓ กล่อง ก็ยกขึ้นรถ ครับ หนักมากทีเดียว