illusion of control - ธรรมะจากแพนด้า

posted on 25 Jun 2009 20:35 by akkarakitt in Dharma

ขี่กระแสเห่อแพนด้า ครับ ไปขุดกังฟูแพนด้าขึ้นมาดู เชยไปไหมเนี่ยะ

ขณะกำลังควาน ๆ หามุขอยู่ ก็นึกถึงการ์ตูนเรื่องนี้ เก็บไว้นานแล้ว จนลืมไปแล้วว่า มีอยู่

 

 


  

การ์ตูนเรื่องนี้ แทรกข้อคิดไว้มากมายเลย ครับ เช่น ความเก่งกาจของอาจารย์ ไม่จำต้องจบ Ph.D. ปริญญาเอกจากนอก ครับ กึ๋นของคนเป็นครู อยู่ที่ความสามารถในการดึงศักยภาพของลูกศิษย์ออกมาต่างหาก จักดึงศักยภาพของลูกศิษย์ออกมาได้ ก็ต้องช่างสังเกต และฉลาดในการใช้กุศโลบาย

อย่างท่านเอ็ดนี่ ความรู้ด้าน math อาจจักไม่ใช่ที่หนึ่งของประเทศ แต่กลยุทธ์ในการสอนคณิตแสรดให้ไม่น่าเบื่อเอกอุระดับจักรวาล ครูทั้งหลายควรดูไว้เป็นตัวอย่าง

หรือความสามารถในเชิงกังฟูของแพนด้า ก็มาจากการฝึกฝนอย่างหนัก กับอาจารย์ชิฟู อันมีกุศโลบายใช้อาหารที่แพนด้าชอบ เป็นตัวล่อ ให้เกิดความพอใจในการฝึกกังฟู แม้จะดูเหมือนแพนด้าตะกละ เห็นแก่กิน แต่ลึก ๆ แล้ว แพนด้าเองก็มีความฝัน อยากเป็นนักกังฟูที่เก่งกาจอยู่เต็มที่ ด้วยเหมือนกัน ฉะนั้น การจะเป็นนักรบมังกรในตำนานได้ มิใช่จักอาศัยอาจารย์เก่ง หรือคำทำนาย หรือ โชคเพียงอย่างเดียว ตัวแพนด้าเองสำคัญที่สุด (การ์ตูนบางเรื่อง ไม่สนุก เพราะจู่ ๆ ตัวเอกก็เก่งกาจขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล)

และแม้ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วง จนมีฝีมือกังฟูพอตัว เคล็ดลับสุดยอดของในคัมภีร์มังกร ที่เชื่อกันว่า ถ้าใครได้อ่านแล้ว จักบรรลุเป็นนักรบมังกรในตำนาน กลับมีแต่ความว่างเปล่า ในความว่างเปล่านั้น ซ่อนวิทยายุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ไว้ นั่นคือ "ใจ" สำคัญที่สุด ดังบทพระบาลีว่า

 

มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา

ธรรมใดล้วนมีใจเป็นใหญ่ มีใจประเสริฐสุด และสำเร็จที่ใจ

 

จักเป็นนักรบมังกรในตำนานได้ ก็ด้วยใจ จักไปถึงพระนิพพานได้ ก็ไปด้วยใจ

หรือความเคารพในปรมาจารย์อูเกว ของอาจารย์ชิฟู ก็น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ครับ แม้แพนด้าจักดูไม่เป็นนักกังฟูเอาเสียเลย ไม่มีเค้าของนักรบมังกรสักกะตี๊ด แต่เมื่อปรมาจารย์อูเกวยืนย