ตอนที่แล้วว่าเรื่องทานดิจิตอลไปแล้ว ตอนนี้มาว่าเรื่องศีลไซเบอร์กันต่อไป พอดีเรื่องศีล ๕ นี่เคยร่ายไปเสียละเอียดเลยในเอ็นทรี่ สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภค สมฺปทา สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ เลยไม่รู้จักเขียนกระไรอีก มาลองดูศีลไซเบอร์ที่ละเอียดขึ้นไปกว่า ศีล ๕ ธรรมดา ครั