ตอนที่แล้วว่าเรื่องทานดิจิตอลไปแล้ว ตอนนี้มาว่าเรื่องศีลไซเบอร์กันต่อไป พอดีเรื่องศีล ๕ นี่เคยร่ายไปเสียละเอียดเลยในเอ็นทรี่ สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภค สมฺปทา สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ เลยไม่รู้จักเขียนกระไรอีก มาลองดูศีลไซเบอร์ที่ละเอียดขึ้นไปกว่า ศีล ๕ ธรรมดา ครับ ได้แก่ กรรมบถ ๑๐ มี ๒ อย่าง คือ กุศลกรรมบถ กับอกุศลกรรมบถ เวลาไปท่องนรก ในหนังสือเรื่องไตรภูมิ ท่านมิได้กล่าวว่า ทำผิดศีลข้อไหน มาตกนรกขุมไหน แต่บอกว่า ทำอกุศลกรรมบถ เลเวลน้อย ๆ ก็ตกขุมตื้น ๆ เลเวลมาก ๆ หรือเลวจัด ๆ ก็ตกขุมลึกขึ้น ลึกที่สุด คือ อเวจีมหานรก ขุมเดียวกับที่พระเทวทัตอยู่ ที่ศีลไซเบอร์ ต้องละเอียดกว่า ศีล ๕ ก็เพราะเป็นกรรมที่กระทบแก่คนหมู่มาก ครับ เขียนบทความบทความหนึ่ง หรือคอมเม้นท์หนึ่ง มีคนอ่านเป็นสิบ เป็นร้อย เป็นพัน ชาวไซเบอร์ยุคดิจิตอล จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ กุศลกรรมบถ ๑๐ มีดังนี้ ครับ

  1. เว้นจากฆ่าสัตว์
  2. เว้นจากลักทรัพย์
  3. เว้นจากประพฤติผิดในกาม
  4. เว้นจากพูดเท็จ
  5. เว้นจากพูดส่อเสียด
  6. เว้นจากพูดคำหยาบ
  7. เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ
  8. ไม่โลภอยากได้ของเขา
  9. ไม่พยาบาทปองร้ายเขา
  10. เห็นชอบ ถูกทำนองคลองธรรม

ส่วนอกุศลกรรมบถ ๑๐ ก็ตรงข้ามกัน (ตัดคำว่า "เว้นจาก" ออกไป)

ซึ่งในเขตของกายกรรม ๓ ข้อแรก เมื่อมาเป็นศีลไซเบอร์ ก็แสนง่ายดาย ครับ เรื่องการฆ่าสัตว์ เวลาอยู่กับบล็อก เราคงไม่ไปฆ่าอะไร (เอ๊ะ... หรือฆ่ายุง) ข้อสองเว้นจากการลักทรัพย์ บนโลกไซเบอร์ มีการลักทรัพย์อยู่เหมือนกัน คือ ทรั