๑. ทีแรกเห็นเขาทำ XXX ความจริงของ ... นึกว่าเรียนแบบกันง่าย ๆ เลยจักเรียนแบบมั่ง

๒. พอทำจริงแล้ว พบว่า มันไม่ง่ายเลย ทำจนตาลาย

๓. แต่ก็ลองทำดู เพราะได้ลงมือไปแล้ว

๔. ไม่รับปากว่า จักเป็นเรื่องจริงทั้งหมด บางข้อที่เป็นสีแดงก็ sit the candle นั่งเทียนเอา ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

๕. เรื่องแรกที่คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่า พระแปลว่าผู้ประเสริฐ มีจริยวัตรงดงามอยู่ในวัด ฉะนั้นพระมรณภาพแล้ว คงไปดี

๖. ความจริง คือ พระตกนรกง่ายกว่าฆราวาสเสียอีก

๗. พระภิกษุส่วนใหญ่ มีนรกเป็นที่ไป

๘. นรกขุมฮ็อตฮิตยิ่งกว่าฮ็อตโพสต์สำหรับพระ มักเป็นขุมที่ลึกที่สุด ชื่อ อเวจีมหานรก ขุึมอื่นไม่เป็นที่นิยม

๙. มีเพียงส่วนน้อยไปพระนิพพาน

๑๐. ศึกษาจนรู้สึกว่า บวชเป็นพระแล้ว มีที่ไปแค่ ๒ ที่นี้

๑๑. ที่จักไปสวรรค์ ไปเป็นพรหม หรืออย่างอื่นนั่น น้อยเต็มที

๑๒. ใครว่า เป็นพระแล้วสบาย นั่ง ๆ นอน ๆ

๑๓. ไม่ทำตั