คำสอนครูบาผาผ่า

posted on 08 Sep 2009 09:12 by akkarakitt in Dharma

เมื่อวานได้รับโทรศัพท์จากหลวงพี่ตือ ครับ ท่านได้รับโทรศัพท์จากแม่ชีในวัดที่เคยถวายระฆังไป ฟังเสียงเจือความกังวลของท่านแล้ว ก็พอทราบ ครับว่า แม่ชีคงขอกระไรเพิ่มเติมมาอีกกระมัง (หลวงพี่ตือ เป็นพระขี้เกรงใจม๊ากมาก ครับ)

งวดนี้ขอศาลาขนาด ๕ ห้อง ครับ

ที่นั่นก็คงลำบากจริงแล มิเช่นนั้น ครูบาอินสมคงไม่เอ่ยปากข