ขอเชิญทำบุญด้วยการ์ตูน

posted on 27 Oct 2009 13:25 by akkarakitt in Boon

อารัมภบทไป ๒ เอ็นทรี่ละ ยังคงต้องเดินหน้าทำงานต่อไป การจัดหาทุนในการซื้อผ้าห่มในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ไม่ง่ายเลย

แต่เดิมที ข้าพเจ้าไม่ใคร่นิยมการออกซองเรี่ยไร เพราะจักกลายเป็นการทำบุญด้วยความเกรงใจ อีกทั้งค่านิยมของผู้รับซองเรี่ยไรต่าง ๆ มักรู้สึกว่า ต้องใส่แบ็งค์ร้อยเป็นอย่างต่ำ มิฉะนั้นคนที่มาแจกซองจักดูถูกเอา พอได้รับหลาย ๆ ซองเข้า ก็เกิดอกุศลจิต ไม่อยากทำบุญ เบื่อซอง ซึ่งในใจข้าพเจ้าแล้ว อยากให้คนทั้งหลายได้มาร่วมบุญกัน แม้ ๑ บาท ก็ยินดีรับ อีกทั้งเอกสารในการเรี่ยไร ผู้รับซองอ่านเสร็จแล้วก็ใส่ถังขยะ ไม่เกิดประโยชน์อันใด และในการรับบริจาคข้าพเจ้าก็มักทำวัตถุมงคลแจกอยู่เนือง ๆ แจกมาตั้งแต่พรรษาแรก จนมาบัดนี้พบว่า ไม่มีวัตถุใดจักเป็นมงคลเกินไปกว่า "ธรรมะ" ข้าพเจ้าจึงมักพิมพ์เป็นหนังสือธรรมะ เป็นธรรมทาน และบอกบุญไปในคราวเดียว แม้ผู้รับไม่สนใจทำบุญ ก็ยังอาจได้รับประโยชน์จากหนังสือธรรมะที่แจกออกไป มิได้ลงถังขยะเสียเลยเช่นซองผ้าป่า

ทว่าจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา พบว่า ญาติโยมส่วนใหญ่เคยชินกับการรับซอง เลยไม่เข้าใจเจตนาที่แท้จริง สุดท้ายเลยต้องเวียนมาทำซองแจก ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง ต้องยอมรับว่า สิ่งพิมพ์แบบดั้ง