ช่วงนี้ออกตระเวนกราบครูบาอาจารย์อีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ห่างเหินไปนาน หลัง ๆ พอรู้สึกว่า ได้แนวปฏิบัติที่ตรงกับจริตตัวเองแล้ว ก็ไม่ค่อยอยากไปไหนมากนัก แต่ครั้นห่างครูบาอาจารย์ไปนาน ๆ เข้าสนิมก็เกาะ นาน ๆ ไปให้ครูบาอาจารย์เคาะกะโหลกให้สักที ก็ไม่เลวเหมือนกัน

นอกจากจักได้เคาะสนิมแล้ว ยังได้ธรรมะอันระรื่นใจมาฝากกันด้วย

พระอาจารย์ท่านนี้อยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีคนขึ้นเยอะ โดยเฉพาะดารา และคุณหญิงคุณนาย ได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นหมอดูแม่น ๆ แล้ว ข้าพเจ้าก็ไม่ใคร่เชื่อถือนัก เป็นที่รู้กันว่า พระหมอดูมักไม่ค่อยรอดจากโลกธรรม ๘ แต่พระอาจารย์ท่านนี้รอดมาได้ ทั้งอายุก็นิดเดียว จึงน่าสนใจใคร่ไปกราบศึกษาปฏิปทาท่านว่าเป็นเช่นไร

สนทนาธรรมกันตั้งแต่ประมาณ ๒ ทุ่มไปยัน ๕ ทุ่ม แต่รู้สึกเหมือนเวลาเพิ่งผ่านไปแป๊บเดียว ธรรมะที่ท่านแสดง สนุกจริง ๆ ครับ ท่านแสดงไว้หลายเรื่อง แต่เรื่องที่โดน ๆ มีอยู่เรื่องหนึ่ง ถ้าจักเล่าให้ออกรสออกชาติ ต้องพาดพิงไปถึงนิทานของท่านจิตโต นี่ก็ประทับใจจอร์จเหมือนกัน ไม่รู้เคยเล่าไปหรือยัง ถ้าเล่าแล้วก็ขอเล่าซ้ำอีกสักรอบ