ระลอกแรกได้นำเอาผ้าห่ม ของบริจาค แลปลาทูเค็มส่วนหนึ่ง ไปแจกจ่ายด้วยตนเอง สิ้นงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาทเศษ หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็หอบกระเป๋าแห้ง ๆ ติดลบไปราวสองหมื่นเศษ แต่อิ่มใจอิ่มบุญกลับวัด (บ้านกอมูเดอ, จอซีเดอ, ปู่คำหลวง, ปู่คำน้อย, บุญเลอหลวง, บุญเลอน้อย, โตแฮ, สิวาเดอ, โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (โรงเรียนคนพิการทางแขนขา), โรงเรียนคนตาบอดเชียงใหม่, สบลาน)

ต่อมาไม่นาน มีโยมเขาจักไปทอดผ้าป่าแถว อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จึงได้ขอติดรถเขาไป แล้วเลยสั่งปลาทูเค็มเพิ่มเติมอีก ๔๐ ลัง/ลังละ ๑๐ กก. ทั้งที่งบประมาณติดลบอยู่นั่นแล ลงขันกันไม่กี่ผู้กี่นาม ด้วยระลอกแรกเข้าไปในพื้นที่แล้วพบว่า โรงเรียนทั้งหลายต่างขาดแคลนกับข้าวมากกว่าสิ่งอื่น ครั้นไปแจกจริงก็ไม่ทันจักได้แจกโรงเรียนที่ตั้งใจไว้แถบบ้านกองก๋อย ก็มีอันได้แจกจ่ายไปในที่อื่นที่ขาดแคลน เป็นอันจบความพยายามในระลอกสองไปเมื่อวาน (๑๐ ลัง ไปยังหมู่บ้านแถววัดพระพุทธบาทห้ืวยผึ้ง อ.แม่ลาน้อย, อีก ๒๐ ลังไปยังหมู่บ้านแถบชายแดน ผาเผือก ปางคาม ตชด., หมู่บ้านแถว อ.กัลยานิวัฒนา บ้านเสาแดง จนถึง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่)

๑๐ ลังสุดท้ายถวายครูบาอินสม สุวีโร ท่านชวนให้ร่วมเดินทางเข้าไปทำพิธีสืบชาตา แลเลี้ยงก๋วยเตี๋ย