มาอยู่ดอยหลายวันว่าง ๆ ก็ขีด ๆ เขียน ๆ กระไรเรื่อยเปื่อยครับ มีโอกาสลงจากดอยก็รีบอัพโดยพลัน

สมัยก่อนก็เคยสงสัยครับ เวลาได้ยินว่า สุนัขที่อยู่กับหลวงพ่อ หรืออยู่ที่วัดตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้าง ราวกับหลวงพ่อมีอำนาจวิเศษบันดาลให้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้ ต่อได้ศึกษาเรียนรู้มากขึ้น จึงทราบว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาครับ ทั้งคนแลสัตว์ล้วนอาศัยจิตสุดท้ายไปเกิดในภพภูมิใหม่ มีพระพุทธพจน์บทพระบาลียืนยันความจริงนี้หลายตอน เช่น จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกังขา และ จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา ซึ่งแปลเป็นใจความว่า ถ้าจิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นอันหวังได้ และถ้าจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้ แปลไทยเป็นไทยอีกทีได้ความว่า ถ้าตอนตายจิตจับอกุศล หรือจิตเศร้าหมอง ก็มีทุคติเป็นที่ไป และถ้าตอนตาย จิตจับกุศล เบิกบาน ไม่เศร้าหมอง ก็มีสุคติเป็นที่ไป

ความจริงนี้แม้ตรัสมาถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว ก็ยังมีให้เห็นอยู่ หาดูได้ไม่ยากนัก อยากพิสูจน์ความจริงนี้ สามารถไปหาดูได้ตามโรงพยาบาล หรือสามารถสอบถามได้จากหมอ พยาบาล หรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยระยะสุดท้าย บุคคลใกล้ถึงความตายจักมีอาการระลึกถึงกรรมที่ตนเคยทำไว้ หากทำกรรมดีไว้มาก จิตสุดท้ายสามารถจับความดีได้ จักตายอย่างสงบ เหมือนคนหลับไป บ้างมีความสุขยิ้มจนถึงวินาทีสุดท้ายที่จิตออกจากร่าง หรือแม้กระทั่งเวลาใกล้ตายบางทีมีความเจ็บป่วยมีทุกขเวทนากล้า ก็ยังมีจิตใจองอาจห้าวหาญไม่เกรงกลัวความตาย ญาติโยมใกล้ชิดคนหนึ่งเล่าถึงการพยาบาลโยมแม่ที่ป่วยด้วยโรคที่ต้องตายอย่างทรมานของเขาว่า ใกล้ถึงเวลาแล้ว แม่ของเขาบอกว่า "ไม่ต้องเป็นห่วงแม่ แม่ไปดี" ไม่มีความกลัวอยู่ในสีหน้าสักนิด จากนั้นก็ให้เรียกญาติพี่น้องมารวมตัวกัน คนที่กลัวความตายกลับกลายเป็นคนที่มาเยี่ยม

ส่วนผู้ที่ทำกรรมชั่วไว้มาก บ้างมีอาการทุรนทุราย เห็นสิ่งน่ากลัวที่ผู้อื่นไม่เห็น บ้างมีอาการทางกายเหมือนสัตว์ที่ตนเคยไปทำปาณาติบาตฆ่าทรมานไว้ บ้างทวารทั้ง ๙ เปิด และบ้างมีอาการวิปริตอื่น ๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน

ความจริงนี้ถูกยืนยันในลัทธิความเชื่ออื่นด้วย ทางตะวันตกมีความเชื่อว่า การตายอย่างไม่ทุกข์ทรมาน ตายอย่างมีสติสัมปชัญญะ ชื่อว่าตายอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี แลสมัยก่อนก็สงสัยครับ เวลาผู้ใหญ่สอนให้ทำความดี อย่าทำความชั่ว ถ้าทำความดีแล้วจักได้ไปสวรรค์ ถ้าทำความชั่วไปนรก ก็แล้วทำความดีแค่ไหนถึงจักได้ไปสวรรค์ ทำบาปแค่ไหนถึงจักไปนรก ใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัด มีใครมาชั่งน้ำหนักความดีกับความชั่ว ลัทธิความเชื่ออื่นไม่ได้ให้ความชัดเจนในประเด็นนี้ครับ มีแต่ว่า ทำความดีไปเหอะ แล้ววันหนึ่งจักได้ไปอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด มีความสุขชั่วนิจนิรันดร์ ศึกษาแล้วอยากร้องเพลงของศรัญย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ ชื่อเพลง “เคว้งคว้าง” มั่ก ๆ