เนื้อหาเอ็นทรี่เข้าข่ายการปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานครับ เลยนำมาไว้รวมกับซีรี่ย์ How to ทำอย่างไรให้ถึงนิพพาน ดังนี้

How to ทำอย่างไรให้ถึงนิพพาน พระธรรมขันธ์ที่ ๑ 

How to ทำอย่างไรให้ถึงนิพพาน พระธรรมขันธ์ที่ ๒

How to ทำอย่างไรให้ถึงนิพพาน พระธรรมขันธ์ที่ ๓ - สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยการเมือง

เอาละครับ ช่วงนี้กำลังไฟแรง อัพให้กระจาย เอ็นทรี่ที่แล้วพูดถึงว่า การทำบุญทำทานของเราทั้งหลาย มีทั้งเพื่อความเกิด และเพื่อความไม่เกิด ก็ในเมื่อตัวอย่างทั้งสองในเอ็นทรี่ก่อน ยังทำทานเพื่อความเกิดอยู่ ก็แล้วทำทานเพื่อความไม่เกิดหน้าตาเป็นอย่างไร