SOTUS กับพระพุทธศาสนา

posted on 16 Jul 2011 14:11 by akkarakitt in Experience
เอาละครับ เจอคอมเม้นท์แรง ๆ ก็ต้องเขียนบทความแรง ๆ ตามกระแสบ้าง อิ อิ (รู้สึกไม่ได้เขียนแนวนี้มาหลายปีแล้ว)
 
ความจริงเอ็นทรี่ก่อน ข้าพเจ้าก็แค่อยากแชร์ความรู้สึกดี ๆ ที่ได้รับจากการรับน้องในสถาบันแห่งหนึ่งว่า ระบบนี้มันมีดีอยู่นะ แปลกกันที่คนนำไปใช้ มิได้จักเอาความเห็นไปหักล้างโค่นล้มทฤษฎีความเชื่อหลักการใดใด ไม่นึกว่า เรื่องนี้จักกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ (เผอิญไปดูคลิปนักวิชาการที่เปรียบนักศึกษาเป็นสัตว์ในฟาร์มมา แล้วของขึ้น//ใช้เวลาเขียนนานไปหน่อย เลิกฮิตไปซะแระ) และมีการนำพระพุทธศาสนาไปอ้างอิงในการถกเถียงกันด้วย

 
 
 
ภาพประกอบจาก : http://a23265151000592.wordpress.com/
 
 
การนำพระพุทธศาสนาไปอ้างอิงในการถกเถียงหาเหตุหาผลที่ถูกต้องนั้น เป็นเรื่องที่ดีครับ อย่างน้อยก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่เห็นได้ว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นสิ่งเลิศที่สุด สามารถนำมาอ้างอิงเป็นแบบแผนในการดำรงชีวิตได้ แต่หากนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสมาตีความให้เข้ากับตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการเอาชนะทางความคิด เพื่อสนองอัตตาตัวตน ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่นนั้นก็ไม่ใคร่เป็นสิ่งดีงามสักเท่าไหร่
 
เอาละครับ ก่อนจักเข้าสู่เนื้อหาของระบบโซตัสในพระพุทธศาสนา เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ความเห็นของข้าพเจ้า มิได้สามารถนำไปอ้างอิงใดใดได้เลย เป็นความเห็นส่วนบุคคล หร