ได้เห็นรูปที่แชร์ต่อ ๆ กันมาบนเฟสบุ๊ค อ่านแล้วก็เห็นด้วย ก็แชร์ต่อไปดังนี้
 
 
 
 
แชร์ไปได้สักพักมีคนมาถามว่า "จริงหรือเจ้าคะ?"
 
ก็เลยต้องสาธยายไปอย่างยาวดังนี้
 
จริงแท้แน่นอน อุปมาเหมือนหนึ่งสามเณร ผู้บำเพ็ญบุญมาดีแล้วเท่านั้นจึงจักได้บวชรักษาพรหมจรรย์ตั้งแต่เด็ก เท่าที่สังเกตพระที่ท่านบวชแต่เด็ก แล้วได้ดี มักได้กรรมฐานตั้งแต่ ๗ ขวบ

กระนั้นแม้มีบุญที่สั่งสมมาดีแล้ว พอมาเจอกับกามกิเลส กามราคะ พลังดึงดูดแห่งวัฏสงสารนั้นช่างรุนแรงยิ่งนัก จักชวนให้สนใจ ชวนให้หลงใหล ชวนให้เห็นกงจักรเป็นดอกบัว สึกเสียพรหมจรรย์ไปก็มาก หรือแม้อยู่ในพรหมจรรย์ ความที่ไม่เคยโลก ก็จักมีความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าคนที่เคยผ่านโลกมาแล้ว เหมือนคนที่ไม่เคยมีแฟน ก็รู้สึกว่า การมีแฟนเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่โลกยอมรับ เวลาเห็นเขาสวีทกันก็อิจฉา อย