มาว่ากันต่อถึงคำถามข้อต่อไป (ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ประสบปัญหาชีวิตเล็กน้อย ใช้อินเทอร์เน็ตไม่สะดวก เลยหายหน้าหายตาไป)