Boon

๑.
 
แม้ภาพท่ี่ปรากฏเบื้องหน้า ให้ความรู้สึกร้อนระอุเพียงไร แต่อาแปะเตี๋ยว กลับรู้สึกเย็นไปถึงไขกระดูกสันหลัง มืออาแปะกำแน่นชุ่มไปด้วยเหงื่อกาฬ
 
บุรุษสูงใหญ่ท่าทางสง่างามเปลี่ยนจากอิริยาบถพิงเก้าอี้สบาย ๆ กลางโถงใหญ่ มาทำท่าสนใจผู้มาเยือนรายใหม่  
 
"เธอเคยทำความดีกระไรมาบ้าง?" เอ่ยถามน้ำเสียงเรียบ ๆ ทว่ามีอำนาจ
แม้จะเป็นประโยคคลาสสิกที่ต้องถามซ้ำซาก แต่ดูเหมือนผู้เป็นใหญ่ในห้องนี้ ไม่เคยเบื่อจะถามเลย
 
อาแปะเตี๋ยวก้มหน้านิ่งไม่ปริปาก หูอื้อปากสั่น ในหัวตื้อไปหมดคิดอะไรไม่ออก มองซ้ายมองขวา ก็เห็นแต่คนหน้าซีดคอตกไม่ต่างจากตน
 
"ว่าไงท่านเตี๋ยว... ท่านเคยเคารพผู้ใหญ่ไหม?... ท่านเคยให้ทานไหม?... ท่าน...??? " บุรุษร่างสูงให